Chào mừng bạn đến với website Mầm non 14 Quận 3
Thứ ba, 5/10/2021, 9:10
Lượt đọc: 31

Trường Mầm non 14 - Kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường Mầm non 14 giai đoạn 2021 - 2025

 
   
  • Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;
  • Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo về ban hành Điều lệ trường mầm non;
  • Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 31/3/2021 về việc hợp nhất các thông tư chương trình giáo dục mầm non;
  • Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ giáo dục-Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
  • Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
  • Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”;
  • Căn cứ Quyết định số 4904/QĐ-UBND ngày về Phê duyệt Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường Mầm  non 14 – Quận 3 xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường Mầm non 14 giai đoạn 2021-2025 như sau: ( file đính kèm)
Tác giả: admin
Nguồn tin: admin

Tin cùng chuyên mục

87