Chào mừng bạn đến với website Mầm non 14 Quận 3

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Xuân Mai
Phạm Thị Xuân Mai

Ngày sinh: 11/12/1966

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 39317245

Điện thoại riêng: 0984918055

Email liên lạc: mamnon14_quan3@yahoo.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Diễm Thi
Phạm Diễm Thi

Ngày sinh: 25/5/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Thuận

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 39312011

Điện thoại riêng: 0902317753

Email liên lạc: phdiemthi@gmail.com

Bùi Thị Hồng Trang
Bùi Thị Hồng Trang

Ngày sinh: 14/10/1970

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028 39312011

Điện thoại riêng: 0903392391

Email liên lạc: hongtrang14a@gmail.com